Szükséges cookie-k - Ezek segítenek abban, hogy a webáruház használható és működőképes legyen, ezért ezeket nem lehet letiltani.

Marketing cookie-k - Ezek segítenek abban, hogy a vásárló érdeklődési körének megfelelő reklámokat és termékeket jelenítsünk meg a webáruházban. Ezeket a cookie-kat le tudja tiltani a felhasználó.

Termékek Menü

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján a szerződés a TEAGRISH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 7634 Pécs, Fő u. 77. ) mint szolgáltató (továbbiakban: Eladó) által üzemeltetett http://www.pecsitea.hu honlapot (továbbiakban: Honlap) megrendelés céljából igénybe vevő regisztrált felhasználók (továbbiakban: Igénybevevő) mint szerződő felek között a megrendelés visszaigazolásával jön létre az alább megadott feltételek szerint.

A pecsitea.hu webshop üzemeltetője: TEAGRISH Kft.

Székhely: 7634 Pécs, Fő u. 77. 

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:  Pécsi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-074130

Adóigazgatási szám: 14757781-1-02

Adatvédelmi nyilvántartási száma: mentes a 2011. évi CXII. törvény 65-68. §-ai alatti rendelkezéseknek megfelelően

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

Az eladó

A szolgáltató neve:  TEAGRISH Kft.

Székhely: 7634 Pécs, Fő u. 77. 

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:  Pécsi Törvényszék Cégbírósága

A szolgáltató cégjegyzékszáma:  Cg. 02-09-074130

A szolgáltató adószáma:  14757781-1-02

A szolgáltató elérhetősége:

  • az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:  info@pecsitea.hu
  • a szolgáltató telefonszáma: +36 70 564 6405

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11731001-20687728-00000000

A szerződés nyelve: magyar

Vevő: az Igénybevevő, a megrendeléskor megadott számlázási adatokkal.

 

1.    A szerződés

A pécsitea.hu web-shop felhasználásával történő megrendelés írásban kötött szerződésnek minősül. A Vevő megrendelését Eladó e-mailben visszaigazolja, hogy az adott termékeket a Vevő megvásárolta. Ebben arról is tájékoztatja, hogy azt mikor szállítja ki.

A megrendeléseket, mint megkötött szerződéseket a TEAGRISH Kft. nyilvántartja.

2.    A szerződés tárgya

2.1. A pécsitea.hu web-shop termékköre:

Kizárólag a Demmer GmbH által bevizsgált és forgalmazott szálas teák (fekete teák, zöld teák, fehér teák, oolong teák, ízesített fekete teák, zöld teák, fehér teák, oolong teák, rooibos teák, gyümölcsteák, lapacho teák, mate teák,,) valamint a teázáshoz kapcsolódó kiegészítők, kiváló minőségű import , teás készletek, dobozok, és ízesítőnek különféle mézek kaphatók.

2.2. A szerződés tárgya TEAGRISH  Kft. által www.pecsitea.hu néven üzemeltetett web-shop oldalán megjelenített – esetenként képekkel is illusztrált - termékkörből a Vevő által kiválasztott és megrendelt áru.

3.    A vételár

A vételár a pécsitea.hu néven üzemeltetett web-shop oldalán (100 grammra vonatkozóan közölt) árral megegyezik azzal, hogy az Eladónál leigazolt törzsvásárlók 10% kedvezményt kapnak a vételárból.

4.    A vételár és a szállítási költség kiegyenlítése

A vételár és a szállítási költség kiegyenlítése a termék átvételekor számla ellenében történik:

4.1. Pécs közigazgatási területén belül - a házhoz szállítás 300 Ft-ban meghatározott költsége mellett - a kiszállítónak készpénzben. Törzsvevőknek a kiszállítás ingyenes.

4.2. A megrendelt áru ellenértékét a TEAGRISH Kft. OTP Banknál vezetett 11731001-20687728-00000000 számú bankszámlájára is utalhatja a Vevő, aki ez esetben az ellenértéknek az eladó pénzforgalmi számláján történt jóváírását követő legközelebbi szállítási napon veheti át az árut.

4.3. Pécs közigazgatási területén kívülről megrendelt áru esetében a vételár mellett a számlán külön szállítási költség és kezelési díj kerül felszámításra a mindenkor aktuális postai díjszabásnak megfelelően. A kiszámlázott ellenérték a 4.2. szerint kiegyenlíthető.

5.    A Vevő kötelezettsége

5.1. A megrendelő adatai mellett a Vevőnek a teljesítés érdekében a telefonszámát és azt a szállítási címet kell közölni, ahol munkanapokon minden héten a keddi (délután 14.00 és 18.00 óra) és pénteki (délelőtt 9.00 és 13.00 óra) napokra időzített, előre meghatározott szállítási napon át tudják venni az árut vagy a küldeményt.

5.2. Amennyiben a Vevő – vagy meghatalmazottja - valamilyen okból nem tartózkodik a megadott helyen a kiszállítás időpontjában, erről a pecsitea.hu oldalon közzétett telefonszámon – lehetőség szerint megfelelő időben - értesíti az Eladót és megállapodnak a küldemény ismételt kiszállítása ügyében.

5.3. Minden esetben a Vevő kötelezettsége, hogy az áru átvételekor ellenőrizze a termék sértetlen csomagolását. A Vevő tagadja meg a csomag átvételét a futártól vagy a postástól, ha a csomag láthatóan sérült, vagy nyitott.

5.4. A kártérítés ügyében való haladéktalan intézkedés érdekében – az előbbi esetről a Vevő a fent megadott e-mail címen vagy telefonon tájékoztatási kötelezettséggel tartozik.

6.    Szállítási feltételek, határidők

6.1. Az áru kiszállítását a pecsitea.hu kizárólag pécsi címre vállalja.

6.2. Pécs közigazgatási területén kívülről banki előreutalással rendelhető áru.

6.3. Munkaszüneti és ünnepnapokon nincs szállítás.

6.4. Az esetben, ha a megrendelt termék valamelyike nincs raktáron, akkor erről az Eladó a megadott e-mail-ben vagy telefonon értesíti a Vevőt.

7.    Garancia, szavatossági jogok

7.1. Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazzuk.

7.2. Az áru cseréje

7.2.1.   Az Eladó díjmentesen kicseréli, ha a megrendelt áru olyan teázáshoz kapcsolódó termék, amely a szállítás során megsérült, és ezt a Vevő az átvételkor az 5.2 pont alatti kikötésnek megfelelően közölte.

7.2.2.   Előbbi esetben az Eladó, - ha a Vevő a kicserélésre vonatkozó szavatossági jogával nem kíván élni, - a vásárolt termék ellenértékét visszatéríti.

7.2.3.     Az eredeti csomagolásukból kibontott, és élelmiszernek minősülő termékek (így különösen a tea, cukor, stb.) élelmiszerbiztonsági okokból nem cserélhetők, ezért kivételt képeznek a csere és a visszavásárlás alól.

7.3. Elállás joga

7.3.1.   Eladó az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, - a 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelettel módosított - 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint jár el. Ennek értelmében a Vevő a termék kézhezvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.

Elállási szándékát a Vevő telefonon, e-mailben jelezheti, de ajánlott levélben kell az Eladóval közölni, amely tartalmazza a szerződéskötés (megrendelés) és az átvétel időpontját, a fogyasztó nevét, címét, a rendelés azonosítóját, továbbá dátumozva a fogyasztó nyilatkozatát és aláírását két tanúval hitelesítve.

7.3.2.   Elállás esetén a terméket - élelmiszer esetén eredeti, bontatlan és sértetlen, csomagolásban - köteles visszajuttatni az eladónak. Az eredeti kézbesítés díja és a visszaküldés költsége a Vevőt terheli.

7.3.3.   A termék visszaérkezése után az eladó a termék teljes vételárát (levonva az előző pont szerint részletezett, meg nem térített költségeket) 30 napon belül visszatéríti, feltéve, hogy Vevő a számla eredeti példányát átadta vagy visszaküldte.

8.    Panaszok kezelése

Vevő az áruval, a web-oldalon való vásárlással vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos észrevételeit, kifogásait az Üzemeltető, illetve a TEAGRISH Kft. Eladó elérhetőségein jelentheti be szóban vagy írásban.

8.1. A Vevő szóbeli panaszát az Üzemeltető azonnal megvizsgálja, és szükség szerint intézkedik. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető a beérkezését követően harminc napon belül írásban megválaszolja.

8.2. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető az azzal kapcsolatos indokolással ellátott érdemi válaszát 30 napon belül közli a Vevővel.

8.3. Fogyasztói jogsértés esetén a Vevőnek lehetősége van panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál, aki a panasz elbírálása alapján dönt a fogyasztóvédelmi eljárás megindításáról. (www.nfh.hu)

8.4. A Vevő a fogyasztó jogvitából eredő követeléseinek érvényesítése céljából az illetékes békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat.

9.    A szerződés létrejötte és hatálya

Jelen ÁSZF alapján a megállapodás a regisztrált felhasználó által a szerződés teljesítéséhez szükséges, - az adatvédelmi nyilatkozatban részletezett – valamennyi adat közlése esetén, a megrendelésnek az Eladó által történő visszaigazolásával jön létre és a fő kötelezettségek mindkét fél részéről történő teljesítésével megszűnik.

10. Jelen ÁSZF a www.pecsitea.hu web-shop honlapjának a felhasználók előtt való megnyitásával hatályba lép.

Jelen szerződésben nem részletezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései és a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, valamint annak az 1.-3. mellékletében foglaltak az irányadóak.

Kelt: Pécs, 2017. április 1. napján

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az (1....) .

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (2...). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (3....)

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. (4.....)

(5 ....)

(6 ....)

Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez:

(1.....) Illessze be a következő idézőjelbe tett szövegek egyikét:

a)       szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;

b)       termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;

c)       több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;

d)       több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”; e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

(2.....) Illessze be vállalkozása nevét, postai címét, és - ha van - telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

(3.....) Ha Ön lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elektronikusan az Ön weboldalán töltse ki és nyújtsa be elállási/felmondási nyilatkozatát, illessze be a következő szöveget: „Ön internetes oldalunkon is [beillesztendő az internetes cím] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”

(4.....) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, ha Ön nem ajánlotta fel, hogy a terméket elállás esetén visszafuvarozza, illessze be a következő szöveget: „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”

(5.....) Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át

a) az alábbiak közül illessze be a megfelelőt:

- „A terméket visszafuvarozzuk Öntől.”, vagy

- „Ön köteles számunkra vagy .... [illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.”;

és

b) illessze be a megfelelőt:

ba) „A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.”, vagy

bb) „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”, vagy

bc) Távollévők között kötött szerződés esetében,ha Ön nem ajánlja fel a termék visszaküldési költségének viselését, és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét - azaz... [illessze be az összeget] fuvarozási költséget - Ön viseli.”; vagy ha a termék visszaküldésének költségét ésszerűen nem lehet előre kiszámítani: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege... [illessze be az összeget].”, vagy

bd) Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.”;

és

c) illessze be az alábbiakat: „Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.”

(6.....) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az alábbi szöveget illessze be: „Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt…………

3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a ... hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő...., de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a .... vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-        a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-        a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-        a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés/... alapján a ... jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.